Karty IPPI

INFORMACJE DOTYCZĄCE KART IPPI

NIEZBĘDNE DOKUMENTY, WNIOSKI I OPŁATY

Karty IPPI

Karta stopnia wyszkolenia IPPI (International Pilot Profciency Information) jest międzynarodowym dokumentem potwierdzającym poziom umiejętności pilota lotni (SafePro) i paralotni (ParaPro).

Wymagania dotyczące kryteriów przyznania określonego stopnia ParaPro lub SafePro zostały opisane w Międzynarodowych Standardach Treningu i Bezpieczeństwa (International Paragliding Standards of Safety and Training) wydanych przez Międzynarodową Komisję Lotniową i Paralotniową FAI (CIVL) w 2008r.

Aeroklub Polski wydaje karty IPPI na poszczególne stopnie wyszkolenia zgodnie z wymaganiami ustalonymi przez CIVL.

Kryteria uzyskania karty IPPI

ParaPro 3 (IPPI3)

 1. Minimum 60 odbytych lotów i całkowity nalot minimum 10 godzin w powietrzu.
 2. Loty z 5 różnych startowisk, z których 3 są startowiskami krajowymi.
 3. Minimum 3 loty termiczne i co najmniej 2 godziny nalotu w termice.
 4. Dopuszcza się wydanie karty na podstawie świadectwa kwalifikacji.

ParaPro 4 (IPPI4)

 1. Wymagania te same co na poziom ParaPro 3, oraz:
 2. Całkowity nalot minimum 20 godzin.
 3. Minimum 5 godzin nalotu w lotach termicznych.
 4. Minimum 5 godzin nalotu w lotach zboczowych (żaglowych).

ParaPro 5 (IPPI5)

 1. Wymagania te same co na poziom ParaPro 4, oraz:
 2. Całkowity nalot minimum 50 godzin.
 3. Minimum 5 lotów cross country w zróżnicowanych warunkach termicznych, na dystansie minimum 20 km każdy lot (loty zboczowe w tym wypadku nie będą akceptowane).

Procedura uzyskania karty IPPI

Krok I:

Wypełnij wniosek na kartę IPPI

Wniosek jest do pobrania tu: wniosek na kartę IPPI.

Krok II:

Przygotuj następujące dokumenty:

 1. kserokopię Świadectwa Kwalifikacji,
 2. kserokopię książki lotów z potwierdzonym przez instruktora nalotem lub wydruk z elektronicznej książki lotów, z któregoś z portali paralotniowych prowadzących rejestr i rywalizację przelotów XC (np. XC Portal, XCC, XC Contest, Leonardo itp.). W przypadku wydruku z portalu konieczne jest wyraźne wskazanie, że loty pochodzą z profilu danego pilota zarejestrowanego w danym portalu,
 3. kopię karty IPPI w przypadku wymiany ze względu na wymianę Świadectwa Kwalifikacji.

Krok III

Dokonaj wpłaty na rachunek AP w BGŻ nr 24 2030 0045 1110 0000 0253 5350, z dopiskiem „IPPI”:

 1. dla członków Aeroklubu Polskiego – 40,00 zł
 2. dla osób nie będących członkami Aeroklubu Polskiego – 60,00 zł

Zachowaj dowód wpłaty

Krok IV

Wyślij wypełniony wniosek (krok I) wraz z załącznikami (krok II) i dowodem wpłaty (krok III) pocztą elektroniczną na adres licencje@aeroklubpolski.pl lub pocztą tradycyjną na adres AP:

Aeroklub Polski

ul. 17 stycznia 39

00-906 Warszawa

Pracownik AP prześle aktualną kartę IPPI na adres wskazany we wniosku.

Pomoc

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości skontaktuj się z p. Jarosławem Darskim pod nr tel.: (22) 55 67 357 lub pocztą elektroniczną na adres j.darski@aeroklubpolski.pl .

Pełny tekst regulaminu wydawania kart IPPI zanjdziesz tu: regulamin IPPI.

Wszystkie informacje na temat kart IPPI pochodzą ze strony Aeroklubu Polskiego:

www.kadra-paralotniowa.pl/klip-ap/karty-ippi