Podział przestrzeni powietrznej

Ważne telefony i częstotliwości radiowe:

FIS Gdańsk

Radio lotnicze: [127,150]

Tel: +48 22 574-74-85
Tel:+48 58 340 74-85
Faks: +48 22 574-74-86

FIS Kraków

Radio lotnicze: [119,275]

Tel: +48 22 574-75-85
Tel: +48 12 639-75-85
Faks +48 22 574-75-86

FIS Olsztyn

Radio lotnicze:  [118,775]

Tel: +48 22 574-5588,
Faks: +48 22 574-75-86

FIS Poznań

Radio lotnicze:  [126,300]

Tel: +48 22 574-73-85
Tel: +48 61 896-73-85
Faks: +48 22 574-75-86

FIS Warszawa

Radio lotnicze: [119,450]

Tel: +48 22 574-55-85,
Faks: +48 22 574-75-86

ASM 3

Telefoniczna informacja o zajętości przestrzeni powietrznej (24h)

+48 22 574-57-33

SAR

Służba Poszukiwania i Ratownictwa

+48 22 682-89-11

 

Odnośniki do stron gdzie uzyskacie  informacje o bieżącej sytuacji w przestrzeni powietrznej w RP:

Interaktywna Mapa Stref Lotniczych oraz bieżący AUP – Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

https://airspace.pansa.pl/map

Po uruchomieniu zakładki sprawdzamy zajętość stref czasowych w naszym regionie:

  1. Zaznaczamy AUP – bieżący.
  2. Zaznaczamy wysokość max do F-80 lub do planowanej wysokości podstawy chmur lub wysokości lotu.
  3. Zaznaczamy czas od startu do planowanego lądowania – czas UTC.
  4. Zaznaczamy strefy czasowe i stałe.
  5. Patrzymy które strefy na trasie planowanego lotu są zajęte, w jakich godzinach i na jakich wysokościach.
  6. Jeśli wszystko jest dobrze to dzwonimy do FIS-u i zgłaszamy swój zamiar lotu.
  7. Po zakończeniu lotu zgłaszamy do FIS-u zakończenie lotu.

O znajomości stref stałych w swoim regionie nie trzeba chyba nikomu przypominać.

Interaktywna Mapa Stref Lotniczych oraz bieżący AUP:

http://lotnik.org/strefy/

 

UWAGA!!!

Strefy ulegają zmianom i należy co jakiś czas sprawdzać czy nie nastąpiły zmiany.

W przypadku chęci wykonywania lotów na paralotni z napędem lub bez w Strefie Identyfikacji Obrony Powietrznej ADIZ oraz strefach TRA od 130 do 126 , należy 21 godzin przed planowanym lataniem poinformować o tym fakcie dyżurnego Straży Granicznej tel. 16 673 20 43.  Następnie 3 godziny przed samymi startami potwierdzić  z którego miejsca będą odbywać się loty.

W zgłoszeniu informujemy o planowanym rejonie i czasie lotu, podajemy imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz jeśli latamy w kilka osób ilość paralotni , a także telefon do osoby mającej kontakt z pilotami w powietrzu. Po zakończonych lotach wykonujemy telefon go dyżurnego SG i zgłaszamy zakończenie.