Wymiana ŚK

Na wstępie kilka uwag praktycznych:

  • Świadectwo kwalifikacji któremu kończy się ważność najlepiej wysłać do Urzędu Lotnictwa Cywilnego nie później niż miesiąc przed upływem ważności zawartych w nim uprawnień. W ten sposób unikacie podejścia do egzaminu praktycznego wznawiającego,
  • Egzamin praktyczny wznawiający jest bezpłatny mogą przeprowadzić jedynie egzaminatorzy Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej. Protokół z egzaminu należy dołączyć do wniosku o wymianę świadectwa kwalifikacji,
  • Odbiór osobisty w delegaturze terenowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego zaznaczamy we wniosku, jeśli nie chcemy wysyłać oryginału jeszcze ważnego świadectwa kwalifikacji (stare świadectwo kwalifikacji zostawiamy w delegaturze a odbieramy nowe),
  • Obecnie świadectwa kwalifikacji wydane od 2014 są bezterminowe,
  • Karty stopnia wyszkolenia IPPI nie są uprawnieniem wpisywanym do świadectwa kwalifikacji. Urząd Lotnictwa Cywilnego nie wydaję kart IPPI,
  • Zaświadczenia o ukończeniu przeszkolenia do lotów holowanych, kierowników startu holowanego oraz wyciągarkowego także nie są uprawnieniem wpisywanym do świadectwa kwalifikacji pilota paralotni.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMIANY ŚWIADECTW KWALIFIKACJI

NIEZBĘDNE DOKUMENTY, WNIOSKI I OPŁATY

1. Wypełniamy wniosek który pobieramy ze strony urzędu:

http://www.ulc.gov.pl/_download/personel_lotniczy/szkolenie-licencjonowanie-personelu-lotniczego/wzory-wnioskow/2016v2/47lpl1.pdf

Zaznaczamy powód wymiany np. 5 latach,

Punkt 4 wniosku  (Informacja o dokumentach załączonych do wniosku) zaznaczamy informacje o załącznikach:

  • dowód wniesienia opłaty za wydanie świadectwa kwalifikacji,
  • inne*** (Oryginał Świadectwa Kwalifikacji w przypadku gdy jest jeszcze ważne), badania lotniczo lekarskie dla osób posiadających uprawnienie do lotów z pasażerem „TANDEM”,
  • protokół z egzaminu wznawiającego (po utracie ważności świadectwa kwalifikacji dla osób którym wyszła ważność uprawnień),

Punkt 5 wniosku zaznaczamy informacje dotyczące  miejsca odbioru świadectwa kwalifikacji, wysyłka na adres korespondencyjny lub odbiór osobisty z delegatur terenowych.

Punkt 6 wniosku wpisujemy wszystkie uprawnienia które posiadamy w starym świadectwie kwalifikacji.

2. Dokonujemy opłaty lotniczej na konto:

31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 – 247 Warszawa

Tabela aktualnych opłat lotniczych znajduje się na stronie urzędu:

http://www.ulc.gov.pl/pl/oplaty-lotnicze-i-skarbowe

UWAGA: Opis w tytule przelewu jest obowiązkowy:

imię i nazwisko / rodzaj czynności urzędowej / numer tabel / numer cześć / nr punktu tabeli

np. xxx xxxxxxxxxx/ Wydanie świadectwa kwalifikacji PGP / tab.1 część II podczęść
2.2 pkt.7